Bet365 får sitt straff nedjusterat till 44 miljoner kronor

Av Wille P
20 juni, 2024
Förvaltningsrätten bekräftade nyligen Spelinspektionens bedömning om Bet365 och deras övertramp gällande omsorgsplikten och insättningsgränser under perioden 2019-2021. Ägaren Hillside Europe ENC tilldelas därmed en varning och sanktionsavgift. Totalt sänks beloppet till 44 miljoner kronor, eftersom detta berör en överklagan från den ursprungliga bötessumman på 79 miljoner kronor.

Hur har Bet365 brustit i omsorgsplikten?

Hillside Sports (numera Hillside Europe ENC) som äger Bet365, hade initialt en handlingsplan för omsorgsplikt där insättningsgränser endast var obligatoriska för kunder som återvände från en självavstängning. Övriga kunder uppmanades i sin tur att överväga egna insättningsgränser.

Spelinspektionens granskning av de tio kunder som förlorat mest pengar under en tvåmånadersperiod visade att sex av dem hade inga, eller endast delvisa insättningsgränser. Fyra av dem saknade helt insättningsgränser.

Sedan den 1 januari 2019 har Bet365 erbjudit alternativet ”ingen gräns”, dock med en osynlig teknisk gräns på 500 miljoner kronor. Spelbolaget hävdade även att lagar och regler inte tydligt krävde att kunder specificerade en insättningsgräns, samt att de nått en muntlig överrenskommelse med Spelinspektionen gällande gränssättningar.

Myndigheten har dock klargjort att de saknar noteringar om något samtal om saken med Hillside Sports, samt att det inte tillhör praxis inom spelbranschen att agera på detta vis. Utredningen visar också att de fem granskade kunderna uppvisade tecken på överdrivet spelande, där alla spelade flera gånger i veckan.

Här nedan ser du några nyckelpunkter från utredningen:

  • Kund 1 spelade dagligen under de första tre veckorna och gjorde flera insättningar varje dag, även nattetid, vilket tyder på överdrivet spelande. Spelandet eskalerade under de följande veckorna både i insättningar och antal spel.
  • Kunderna 3 och 5 spelade också dagligen och gjorde flera insättningar per dag.
  • Kunderna 2 och 4 höjde sina insättningsgränser under perioden, vilket indikerar ökat risktagande. Kund 4 satte även sina gränser till ”ingen gräns”.

Vill du läsa hela beslutet? Då hittar du länken till PDF-filerna här.

Försvaret från Bet365 inklusive reflektioner

Bet365 nämnde i sitt yttrande att när en kund bedöms ha en tidig risk, så får de ”pop up-meddelanden” på sidan för att varna dem om deras beteende. För de flesta kunder är detta tillräckligt, i alla fall enligt bolaget själva.

Förutom detta har de även stängt av kunder som spelat alldeles för mycket. I samtliga fall har spelarna fått automatiserade meddelanden om deras insättningsfrekvenser, och i några av fallen har kunderna tagit en paus när de fått dessa.

Det som blir försvårande för spelbolaget har att göra med den osynliga gränsen på 500 miljoner kronor som är alldeles för hög, sett till hur mycket en spelare spenderar i genomsnitt. En ytterligare omständighet som förvärrar det hela är att Bet365 har haft kvar alternativet ”ingen gräns” under tre år.

Här går det alltså inte att tala om en övergångsperiod till en ny spellicens eller dylikt. Av allt att döma har spelbolaget varit nonchalant mot spellagens bestämmelser under en längre tid.

Vad tycker vi om själva beslutet?

Vi anser att beloppet som har ålagts Bet365 är alldeles för högt med tanke på bristernas omfattning. Det är även viktigt att notera att spelbolaget har vidtagit åtgärder för att rätta till en del av felen som påpekats. Däremot håller vi med om att de inte har levt upp till kravet kring omsorgsplikten, samt ignorerat spellagen under flera år, specifikt när det gäller obligatoriska insättningsgränser.

Böter på mångmiljonbelopp kan dock orsaka stor skada på en marknad som redan lider av låg konkurrens, samtidigt som det bara finns ett 50-tal spelbolag kvar inom en bransch som hade över 100 stycken när spellicensen infördes. Utöver detta lanseras nästan inga nya casinon från fristående aktörer längre, och denna typ av sanktioner riskerar att hämma branschens utveckling och förmåga att erbjuda konkurrenskraftiga alternativ för svenska spelare.

Hillside ENC kan fortfarande överklaga ärendet till högsta förvaltningsdomstolen, men det återstår att se om de väljer att gå vidare med ärendet. Det kan till viss del vara ett klokt beslut, särskilt med tanke på att de lyckades sänka sanktionsbeloppet med 35 miljoner kronor i förvaltningsrätten. I värsta fall kan det dock slå bakut och landa på en ännu högre summa.

Skribent

Wille P

38 årig fritidsledare som valt bort obekväma arbetstider och sadlat om helt som skribent. Har över fem års erfarenhet inom spelbranschen och online casino där jag mestadels skrivit casinorecensioner, slotrecensioner, samt nyheter och annat intressant som rör spel på nätet. Jag har även erfarenhet av produktartiklar, länktexter och SEO optimerade texter. Mig når ni på [email protected]
2024-06-20