Casinon kan få böta en del av sin omsättning för aggressiv spelreklam

Av Wille
21 juni, 2021
Spelinspektionen skickade precis in sitt remissvar gällande utredningen ”Ett moderniserat konsumentskydd” där de var positivt inställda till en marknadsstörningsavgift, ett nytt lagförslag som kan träda i kraft redan till nästa sommar. Syftet med denna nya avgift är att bestraffa spelbolag som inte uppfyller kravet på särskilt måttfull marknadsföring.

Hur definieras marknadsföringsbegränsningarna i den nya lagen?

För att beskriva det hela tydligare behöver vi djupdyka i en promemoria på regeringens hemsida där ämnet ”Särskild måttfullhet vid marknadsföring av spel till konsumenter” behandlas. Där framgår bland annat följande förslag:

  • Spelreklam får inte vara för påträngande eller uppsökande
  • Marknadsföring får ej riktas mot unga vuxna som inte fyllt 25 år
  • Direktreklam och utomhusreklam förbjuds
  • Större återhållsamhet för marknadsföring av bonusar, jackpotspel och gratisspel (free spins)

Enorma konsekvenser för spelbolagen

Enligt konsumentskyddsutredningen föreslås en straffavgift på maximalt 4 procent av spelbolagets årliga omsättning, om de gör sig skyldiga till aggressiv marknadsföring – eller om de bryter mot några av de punkter finns med här ovan.

Lagändringen kommer med all sannolikhet att resultera i allt fler domstolsärenden för de verksamma bolagen, men vi tror också att ytterligare casinon kommer stänga ned sin verksamhet då det blir alldeles för krångligt att leva upp till de nya reglerna. Snaran som redan är rejält fastknuten kring de berörda spelsidorna kommer alltså att dras åt ännu hårdare.

En svårtolkad lag

Sist men inte minst använder lagen oerhört luddiga begrepp som ”för påträngande” , samt ”större återhållsamhet”. För tillfället finns det inga konkreta definitioner på dessa och vi tror även att många spelbolag kommer få brottas rejält med själva tolkningen av det nya regelverket, precis som när spelmarknaden avreglerades den 1:a januari 2019.

Lagen är planerad att träda i kraft redan den 1:a juli 2022 vilket inte lämnar särskilt mycket tid för de berörda parterna att anpassa sig, något som blir ett ytterligare problem. I promemorian vi tog del av hänvisar man också till lagen om särskild måttfullhet vid alkoholreklam för att skapa jämförelser, men då dessa är två helt skilda saker blir det lite som att jämföra äpplen med päron.

Av Wille
21 juni, 2021