Kanon Gaming Ltd straffas med 7 miljoner kronor för bristande omsorgsplikt

Av Wille P
26 juni, 2024
Spelinspektionen bestraffade nyligen Kanon Gaming Limited med 7 miljoner kronor för att de saknat rutiner mot överdrivet spelande. Bolaget ska inte heller ha hjälpt spelarna att minska sitt spelande när det funnits anledning, och inte arbetat tillräckligt proaktivt vid problematiskt spelbeteende.

Ärendet i korthet

Efter en granskning från Spelinspektionen ansåg myndigheten att Kanon Gaming brustit i omsorgsplikten, det vill säga den lagstadgade skyldigheten att skydda sina kunder mot överdrivet spelande och de negativa konsekvenserna som kan följa. Själva ärendet handlar om de populära spelsajterna Casino Epic, Casino Gami, Freja Casino och Loke Casino på den svenska marknaden.

Omsorgsplikten innebär i korthet att spelbolag ska vidta förebyggande åtgärder för att identifiera, hjälpa och stödja kunder som visar tecken på spelproblem. Här ingår bland annat gränser för insättningar och förluster, möjligheter till självavstängning, samt att tillhandahålla information om ansvarsfullt spelande.

Myndigheten konstaterade i sitt beslut att alla granskade kunder har visat tecken på överdrivet spelande. De ansåg även att Kanon Gaming inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att hjälpa kunderna att minska sitt spelande. Spelbolaget har endast haft ett fåtal kontakter med de berörda spelarna, och ingen av dessa har lett till uppföljning, trots att de baserades på riskindikatorer.

Om du vill läsa beslutet i sin helhet kan du ladda ned eller öppna PDF-filen via följande länk.

Hur har Kanon Gaming gjort sig skyldiga till övertramp?

Spelinspektionen bedömer att Kanon Gaming har varit passiva i sitt arbete med omsorgsplikten, och lagt ett för stort ansvar på kunderna att själva bedöma sitt spelande och sätta begränsningar. De granskade spelarna har inte heller fått något samtal från spelbolagets representanter, eller blivit föremål för restriktioner.

Handlingsplanerna som bolaget presenterade till myndigheten har också saknat en konkret beskrivning hur de ska fullgöra omsorgsplikten. Spelinspektionen anser därmed att Kanon Gaming borde ha haft fler kontakter med sina kunder baserat på deras spelbeteende.

De automatiserade meddelandena som skickats ut har dessutom varit otillräckliga, eftersom ingen kund har ändrat sitt spelmönster överhuvudtaget. Bolaget borde även ha följt upp alldeles för höga insättningsgränser, eller insättningar som översteg 20 000 kronor.

Spelinspektionen påpekade också att hälften av spelarna är unga (18-24 år), och i behov av extra skydd. Slutligen ansåg de att det var anmärkningsvärt att bolaget inte hanterat dessa unga spelare med särskild uppmärksamhet.

Kanon Gamings försvar och Spelinspektionens motbevis

Bolagets försvar gick ut på att de hade skickat ett automatiskt genererat meddelande till alla spelare som hade en insättningsgräns på 10 000 kr, eller högre belopp än så. Spelinspektionen konstaterade dock att det bedömdes som kontraproduktivt, särskilt då det avslutades med en länk med texten ”Spela nu”. Detta är ett tydligt tecken på att Kanon Gaming inte har förstått sitt ansvar i frågan, och här ser det onekligen illa ut.

Spelbolaget har å ena sidan föreslagit förbättringsåtgärder, men dessa minskar inte allvaret i övertrampen enligt myndigheten. Även om bolaget samarbetat med Spelinspektionen genom att lämna in efterfrågat material i tid, anses detta vara vad som förväntas av en licenshavare. Spelinspektionen bedömde också, trots de förmildrande omständigheterna, att sanktionsavgiften bör vara nära det maximala beloppet som går att utfärda enligt spellagen.

Vår åsikt om saken

Kanon Gaming har visserligen brustit i vissa avseenden, men de har försökt rätta till felen. Ändå har Spelinspektionen valt att bestraffa dem med högsta möjliga belopp. Detta är anmärkningsvärt, och kan resultera i flera negativa konsekvenser.

För det första riskerar ett så pass litet spelbolag i Sverige att behöva stänga ned sin verksamhet på grund av böter på miljonbelopp. Detta skulle inte bara påverka bolagets anställda som kan förlora sina jobb, utan även kunder som förlorar tillgången till tjänster de uppskattar. Dessutom kan det avskräcka nya aktörer från att etablera sig på den svenska marknaden, vilket minskar konkurrensen och valmöjligheterna ytterligare.

Det är också rimligt att ifrågasätta om det verkligen är rättvist att dela ut liknande straff till höger och vänster. Spelinspektionen framstår som alltför sträng och verkar bestraffa för minsta möjliga övertramp. En mer proportionerlig approach skulle däremot kunna uppmuntra spelbolagen att kontinuerligt förbättra sina rutiner, utan att känna sig hotade av extrema påföljder.

Sammanfattningsvis tycker vi att vår spelmyndighet bör överväga mer balanserade åtgärder som främjar förbättringar, snarare än att driva bort mindre bolag från den svenska marknaden.

Skribent

Wille P

38 årig fritidsledare som valt bort obekväma arbetstider och sadlat om helt som skribent. Har över fem års erfarenhet inom spelbranschen och online casino där jag mestadels skrivit casinorecensioner, slotrecensioner, samt nyheter och annat intressant som rör spel på nätet. Jag har även erfarenhet av produktartiklar, länktexter och SEO optimerade texter. Mig når ni på [email protected]
2024-06-26