Regeringen föreslår en ökning av spelskatten för licensierade spelbolag

Av Wille P
22 september, 2023
Sveriges regering har nyligen meddelat ett förslag om ökad spelskatt i och med budgetpropositionen för nästkommande år. De anser att en rimlig ökning är 4 %, något som resulterar i en höjning från 18 % till 22 %.

Motiveringen till förhöjd spelskatt anses vara en stabiliserad marknad

Regeringen informerade i Budgetpropositionen för 2024 att beslutet av en höjd skatt är baserat på tron att marknaden bör ha stabiliserats sedan omregleringen 2019. Om åtgärden godkänns kommer skattehöjningen att träda i kraft i Sverige från den 1 juli 2024, samt att ändringen kan generera 540 miljoner kronor extra i skatteintäkter varje år. Det märkliga är däremot att våra styrande politiker verkar tro att kanaliseringen är god, något som till viss del motbevisades av BOS (Branschföreningen för onlinespel).

Det finns även en stor utredning från H2 Gambling Capital som visar på liknande siffror. Det måste dock tilläggas att många uppgifter är baserade på preliminära siffror och uppskattningar, med tanke på att utländska spelbolag inte alltid redovisar all nödvändig fakta.

I budgetpropositionen kan man läsa följande: ”Den nuvarande skattesatsen på 18 procent har gällt sedan den svenska spelmarknaden omreglerades 2019. Spelmarknaden har sedan dess stabiliserats och kanaliseringen har ökat betydligt. Därtill har åtgärder vidtagits för att stänga ute olicensierat spel från den svenska marknaden, som trädde i kraft den 1 juli 2023.

En höjning från 18 till 22 procent bedöms mot denna bakgrund vara till en lämplig nivå för att förstärka finansieringen av statlig verksamhet, utan att det leder till en för stor påverkan på företagen och skattebasens storlek. Punktskatten på spel bör således höjas från 18 till 22 procent.”

BOS är väldigt kritisk till den nya skattesatsen

Nyheten togs inte emot väl av Branschföreningen för Onlinespel (BOS). Generalsekreterare Gustaf Hoffstedt kritiserade förslaget och uppmanade också regeringen att ompröva sina planer. Här nedan kan du läsa hela uttalandet:

”Beskedet från regeringen är en djup besvikelse, framför allt för att det vittnar om att regeringen inte förstår eller har tagit till sig vad det är för marknad den är satt att styra. Än mindre har regeringen förstått i vilket utsatt läge den marknaden befinner sig i. Vi kunde nyligen visa att kanaliseringen på den svenska spelmarknaden är 77 procent. Vissa spelvertikaler, däribland onlinekasino, ligger så lågt som 72 procent. Trenden är dessutom vikande, kanaliseringen sjunker med andra ord över tid.

Vi befinner oss redan långt ifrån statens målsättning om minst 90 procents kanalisering, och om denna skattehöjning godkänns av riksdagen är vi snart nere på den kanalisering vi hade innan Sverige omreglerade sin spelmarknad 2019. En omreglering som alltså skedde för att Sverige hade en så låg kanalisering då. Sveriges regering måste prestera mycket bättre än så här. Än finns det tid att dra tillbaka förslaget.”

Vår åsikt

Vi håller med BOS gällande besvikelsen angående regeringens planer. De verkar inte ha någon förståelse för hur illa det faktiskt är på spelmarknaden för tillfället, och med allt färre casinon och sjunkande RTP-värden i spel är det väldigt få spelbolag som är villiga att etablera sig i Sverige. Många casinon har också stängt sina dörrar för gott då det inte är lönt att försöka konkurrera utan tillräckligt många incitament.

Effekterna av en höjd skattesats kommer att synas tydligt redan på kort sikt, och vi är ganska säkra på att ännu färre företag riktar sig mot Sverige i framtiden. De olicensierade spelbolagen kommer däremot att växa ännu mer när svenska konsumenter fortsätter att välja bättre bonuserbjudanden och bredare spelutbud.

Regeringen må förvisso se en ökad skatteökning de närmsta åren när spellicenserna fortfarande är aktiva, men vi är tveksamma om majoriteten av spelbolagen som verkar på den licensierade marknaden kommer förnya dem. De flesta svenska spellicenser har en giltighetstid fram 2025-12-31, men efter detta datum är det högst oklart hur många som kommer att stanna kvar.

Skribent

Wille P

38 årig fritidsledare som valt bort obekväma arbetstider och sadlat om helt som skribent. Har över fem års erfarenhet inom spelbranschen och online casino där jag mestadels skrivit casinorecensioner, slotrecensioner, samt nyheter och annat intressant som rör spel på nätet. Jag har även erfarenhet av produktartiklar, länktexter och SEO optimerade texter. Mig når ni på [email protected]
2023-09-22