Häpnadsväckande slutrapport från utvärderingen av spelmarknaden

Av Wille P
4 april, 2022
Statskontoret publicerade nyligen den sista utvärderingen gällande omregleringen av spelbranschen. Några fascinerande huvudpunkter som framkom var dels att kanaliseringsgraden inte blev uppnådd, samtidigt som utredarna hos myndigheten föreslog strängare betalningsblockeringar och lagstiftning för att motverka affiliates.

Slutsatser från slutrapporten

För att förtydliga det hela har vi punktat ned några av de viktigaste områdena från rapporten. Detta då den är väldigt omfattande och innehåller enorma mängder information.

  • Spelmarknaden fungerar bättre än tidigare, däremot är kanaliseringsgraden för låg: I texten framgick det att marknaden har lyckats väl med tydligare riktlinjer. Däremot uppnådde den svenska spelbranschen inte 90 % kanalisering, något som alltid har varit målet. Den uppskattades istället att ligga kring 87 %.
  • Det har varit omöjligt att stoppa spelsajter i Curacao: Trots polisanmälningar och hot om förbud har inga spelbolag i Curacao rättat sig efter Sveriges krav. Endast 7 av de totalt 31 spelbolag som blev anmälda har slutat rikta sig mot den svenska spelmarknaden, dessa var i huvudsak etablerade på Malta.
  • Lagrådsremissen ”En förstärkt spelreglering” införs: Detta nya förslag har varit på tapeten tidigare, men den inkluderades även i rapporten. I korthet innebär det krav på tillstånd för spelprogramvara (B2B-licenser), samt ett strängare förbud mot främjande av olovligt spel.
  • Omregleringen har inte påverkat spelmissbruk: Enligt det som framgick i utredningen har inte konsumentskyddet påverkat antalet problemspelare. Detta är både olyckligt och förbluffande, särskilt då en stor del av arbetet har fokuserats på denna grupp människor.
  • Ansvaret för affiliates bör stärkas: Spelinspektionen ska få bättre förutsättningar att motverka spelföretag som saknar svensk licens att marknadsföra sig, tex via affiliates som vidarebefordrar spelare till casinon. Det kommer även att utredas i vilken omfattning affiliates bär ansvaret för marknadsföringen, trots att den mestadels ligger på spelföretagen.
  • Bonusar är problematiska då reglering måste vägas mot kanalisering: Statskontoret meddelar själva att bonusar är svåra att reglera då de delvis kan uppmuntra till ett överdrivet spelande, men samtidigt locka till sig fler kunder till olicensierade marknader.
  • En ny tillsyn mot spel på kredit införs: Under 2022 kommer Spelinspektionen genomföra tillsyn mot spelbolag som främjar spel på kredit. Detta då möjligheten att spela med lånade medel fortfarande är möjligt, exempelvis via kreditkort eller fakturor utan kreditprövning.

Hela utredningen hittas på Statskontoret

Om du är intresserad av detaljer eller specifik fakta kring hur spelbranschen har utvecklats efter omregleringen kan du hitta rapporten här. Den är alldeles för lång för att publiceras via ett nyhetsinlägg, men via de ovannämnda huvudpunkterna framgår det med all tydlighet att det fortfarande finns många problem kvar att bearbeta.

Vi vet inte heller hur den nya lagstiftningen kring särskild måttfullhet inom spelreklam kommer fungera i praktiken, samt att denna inte träder i kraft förrän den 1:a juni 2022. Under nästkommande år införs också krav på B2B-licenser, men även främjandeförbudet av olovligt spel förstärks ytterligare.

Vad anser vi själva om slutrapporten?

I korta drag är det en rörig blandning av antaganden, förhoppningar och frågeställningar. Det positiva är att Statskontoret påpekade vikten om att väga kanalisering mot reglering – framförallt gällande bonusar som antingen kan få spelare att stanna kvar, eller lämna den svenska marknaden.

Däremot håller vi inte med att kanaliseringsgraden skulle ligga på 87 %, utan detta är snarare önsketänkande än konkret fakta. I texten benämndes det även som en uppskattning vilket inte är baserad på några konkreta siffror.

Den senaste ordentliga utredningen som skedde via Copenhagen Economics under 2020 visade på helt andra siffror, nämligen 72-78 %. Vi tror därmed att den enbart har sjunkit ytterligare, särskilt under pandemin när de tillfälliga begränsningarna effektivt satte stopp för alla intressanta incitament.

Skribent

Wille P

38 årig fritidsledare som valt bort obekväma arbetstider och sadlat om helt som skribent. Har över fem års erfarenhet inom spelbranschen och online casino där jag mestadels skrivit casinorecensioner, slotrecensioner, samt nyheter och annat intressant som rör spel på nätet. Jag har även erfarenhet av produktartiklar, länktexter och SEO optimerade texter. Mig når ni på [email protected]
2022-04-04