Malta vill hindra andra EU-länder från att påverka deras spelindustri

Av Wille
23 september, 2023
Malta är känd för sin enorma spelbransch, men de har ofta anklagats för att tillhandahålla en grå marknad där andra länders invånare kan spela utan strikta regler och restriktioner. Detta har lett till flera rättsliga processer mot spelbolag i landet, något som Malta vill motverka med hjälp av en kontroversiell lagstiftning.

Varför är det nya lagförslaget så omdebatterat?

Förslaget som kallas ”Bill 55” syftar till att ändra Maltas spelregleringar och skydda licensierade spelbolag i landet från utländskt inflytande. För att rättfärdiga det hela åberopar den maltesiska regeringen principen om frihet att tillhandahålla tjänster, något som i grund och botten har att göra med etableringsfrihet inom Europa.

Genom åren har friheten att tillhandahålla tjänster spelat en betydande roll i utformningen av EU:s inre marknad. Till exempel har det möjliggjort för leverantörer av TV- och radiokanaler att erbjuda sina tjänster bland medlemsländerna, vilket har lett till ett mer omfattande utbud.

På liknande sätt har banker och försäkringsbolag inom finanssektorn kunnat bedriva verksamhet över gränserna, och bidragit till integrationen av finansmarknaderna inom EU. Det är bland annat därför som människor numera kan föra över pengar inom maximalt 1-2 dygn tack vare SEPA överföringar, istället för 3-5 dygn som är normen med IBAN transaktioner.

Trots de positiva fördelarna har tillvägagångssättet även lett till debatt, vilket syns extra tydligt inom sjukvårdstjänster eller nätbaserade casinospel, där jämvikten mellan ekonomiska friheter och allmänintresset blir en känsligare fråga. Med det nya maltesiska lagförslaget hamnar principen återigen i hetluften.

Vad betyder detta i praktiken för spelare och spelbolag?

Malta och deras spelmyndighet MGA utgör ett konkret exempel på hur principen om frihet att tillhandahålla tjänster kan åberopas i praktiken. Lagförslaget syftar till att skydda maltesiska licensierade speloperatörer från utländskt juridiskt ansvar, och effektivt förhindra maltesiska domstolar från att bevilja skadestånd om andra EU-länders myndigheter väcker åtal mot företag som erbjuder spelverksamhet i Malta.

Scenarion som kan förhindras rör sig bland annat om:

  • När andra EU länder kräver spelbolag på pengar för vinster genomförda i Malta, då de strider mot deras interna lagar och regelverk.
  • När utländska spelmyndigheter vill begära skadestånd från spelbolag licensierade i Malta.

Lagen i detalj

Om vi tittar närmare på själva lagtexten (översatt från engelska), så märks det snabbt att det är ett medvetet val från lagstiftarens sida:

”(a) Ingen åtgärd ska vara tillåten mot en licensinnehavare och/eller nuvarande och/eller tidigare företrädare och/eller nyckelpersoner för en licensinnehavare avseende frågor som rör tillhandahållandet av spelverksamhet, eller mot en spelare för mottagandet av sådan spelverksamhet, om sådan åtgärd:

(i) strider mot eller undergräver lagligheten av tillhandahållandet av spelverksamhet i eller från Malta med stöd av en licens utfärdad av myndigheten, eller lagligheten av någon rättslig eller naturlig förpliktelse som följer av tillhandahållandet av sådan spelverksamhet; och (ii) avser en auktoriserad aktivitet som är laglig enligt lagen och andra tillämpliga regleringsinstrument.

(b) Domstolen ska vägra att erkänna och/eller verkställa i Malta något utländskt domslut och/eller beslut som har meddelats i en åtgärd av det slag som anges i punkt (a).”

Du hittar hela dokumentet som en PDF via följande länk.

Vad kan hända om lagen går igenom?

Det är viktigt att notera att den maltesiska tolkningen av rätten att tillhandahålla tjänster kan ifrågasättas. De som kritiserar förslaget kommer garanterat att hävda att det hela handlar om att kringgå principens anda, som är avsedd att främja fri handel inom EU, snarare än att skydda landets spelsektor.

Om denna kritik får fäste kan det leda till en omprövning av gränserna, men även tillämpningen av själva EU-principen. Just nu vet vi dock alldeles för lite om det eventuella motståndet, men vi är helt säkra på att lagförslaget inte går obemärkt förbi.

När träder lagen i kraft?

Som vi förstår det är lagen redan i den slutgiltiga fasen för godkännande. Enligt reglerna för det maltesiska parlamentet har den passerat tre genomgångar, samt en kommitté. Vi kan inte heller hitta något som tyder på motstånd bland ledamöterna, samt att den sista omgången då lagen diskuterades var den 12 juni 2023.

Vi får helt enkelt avvakta och se hur det hela utvecklas framöver, och en uppföljning utlovas om och när de praktiska bitarna väl är på plats.

Skribent

Wille

38 årig fritidsledare som valt bort obekväma arbetstider och sadlat om helt som skribent. Har över fem års erfarenhet inom spelbranschen och online casino där jag mestadels skrivit casinorecensioner, slotrecensioner, samt nyheter och annat intressant som rör spel på nätet. Jag har erfarenhet av casinon utan svensk licens samt svenskreglerade casino. På den svensklicensierade marknaden så anser jag att det är ett plus att man kan registrera sig snabbt och enkelt på casino med BankID samt att svenska casinon erbjuder snabba uttag. Ett minus på den svenska marknaden är att man inte får fler casinobonusar utöver välkomstbonusen. Jag har även erfarenhet av produktartiklar, länktexter och SEO optimerade texter. Mig når ni på [email protected]
2023-09-23