Regeringen inför ett förstärkt kreditförbud för spel

Av Wille P
27 februari, 2024
Den 23 februari meddelade Regeringskansliet om en ny förordning som ska göra det ännu svårare för privatpersoner att spela för kredit. Enligt förslaget ska inte spelbolag och spelombud kunna ta emot betalningar som finansieras med kredit, något som möjliggörs med ett internt system som kortinnehavaren använder för att bedöma om insättningen avser casino eller betting.

Hur ser tidslinjen ut för det nya kreditförbudet?

Enligt planen ska förordningen träda i kraft den 1 september 2024, medan själva lagändringen är planerad till den 1 april 2025. I promemorian som vi tagit del av avslöjas det att kreditkortsutgivare och betaltjänstleverantörer blir tvungna att neka insättningar som berör kreditköp vid spel.

Detta ska ske via MCC-systemet (Merchant Category Code) som används världen över. Ändringen innebär även att svenska kreditkort inte kommer att kunna användas för köp av spel utanför Sverige.

Varför införs kreditförbudet nu och inte tidigare?

Kronofogden presenterade nyligen sina siffror om den sammanlagda skulden som finns hos myndigheten, något som i dagsläget landar på 119 miljarder kr. Detta är den högsta summan någonsin, vilket förmodligen är skälet till de tuffare åtgärderna som regeringen ska införa.

Enligt en utredning från Folkhälsomyndigheten (Hälsa på lika villkor), framgår det även att det finns en koppling mellan spelproblem och överskuldsättning. Risken är ungefär fyra gånger så stor bland personer som befinner sig i en ekonomisk kris.

Andra aspekter som lyftes fram var att 10 % av de som ansökt om skuldsanering ansåg att de led av spelrelaterade problem. 4 % svarade även att spel var orsaken till deras ekonomiska situation.

Några dåliga aspekter med ändringen

Även om förordningen mestadels är en positiv ändring finns det ändå några negativa saker att belysa. I promemorian kunde vi läsa följande:

”I vissa butiker som säljer spel och andra varor tillämpas MCC-koden för spelverksamhet för samtliga varor i butiken. Det innebär att inga köp i sådana butiker skulle kunna betalas med kreditkort. En aktör som säljer spel skulle också kunna kringgå förbudet genom att använda en annan MCC-kod för spelprodukter. Det är mot denna bakgrund inte lämpligt att rikta ett kreditförbud mot någon annan aktör än licenshavare och spelombud.”

Det problematiska här blir att avgöra vilka butiker som är spelombud och inte. Som det ser ut idag har nästan varje närbutik spelprodukter till salu. Även köp i butiker utomlands kan bli spärrade automatiskt för svenska kreditkort, något som kan ställa till det på semestern.

Förutom detta blir det även en fråga om rimlighet. Majoriteten av svenska spelare är skötsamma med sin ekonomi, men blir återigen begränsade för att en minoritet hamnar i skuldfällor och spelproblem. Ska gemene man stå till svars för att en väldigt liten skara människor inte kan hantera sitt spelande? Finns det inga andra lösningar än ett heltäckande kreditförbud? Dessa frågeställningar verkar inte intressera regeringen överhuvudtaget.

Sammanfattning

Vi anser att ett kreditförbud är en bra spärr för problemspelare, så länge det går att särskilja kreditköp och debetköp. Vi känner oss dock aningen oroade för alla de problem som kan dyka upp efter ändringen, särskilt när det handlar om närbutiker och handel utomlands.

Den svenska spelpolitiken fortsätter därmed som vanligt med sitt korståg mot strängare regler och restriktioner. Om ändamålet helgar medlen blir svårt att sia om i detta skede, men vi får helt enkelt återkomma i frågan när förbudet är på plats.

Skribent

Wille P

38 årig fritidsledare som valt bort obekväma arbetstider och sadlat om helt som skribent. Har över fem års erfarenhet inom spelbranschen och online casino där jag mestadels skrivit casinorecensioner, slotrecensioner, samt nyheter och annat intressant som rör spel på nätet. Jag har även erfarenhet av produktartiklar, länktexter och SEO optimerade texter. Mig når ni på [email protected]
2024-02-27