Spelpolitik flyttas från Socialdepartementet till Finansdepartementet

Av Wille
19 oktober, 2022
På Regeringskansliets hemsida kan man se att det har skett en rad ändringar efter valet. Den första är att frågorna inte längre tas hand av Socialdepartementet, utan Finansdepartementet. Detta sänder också en tydlig signal om hur den högerledda regeringen ser på spelrelaterade frågor.

Målen för den nya spelpolitiken i Sverige

Det finns få skillnader kring själva arbetssättet när det handlar om den svenska spelmarknaden och licenssystemet. Målet är som tidigare att värna om en sund och säker bransch, samt att negativa konsekvenser av spel ska minskas. Konsumentskyddet ska vara starkt och det ska inte heller finnas någon möjlighet att missbruka det för att bedriva en kriminell verksamhet.

Precis som tidigare benämns även goda möjligheter kring ideell verksamhet och deras tillgång till finansiering från spelintäkter. Det som skiljer sig mot den avgående vänsterledda regeringen har att göra med hur staten konkurrerar på spelmarknaden, men också ett ändrat förhållningssätt kring förordningarna som regeringen har möjlighet till. Under pandemin skedde alldeles för tvära kast, inte minst kring bonusbegränsningar och insättningstak.

Moderaterna har länge varit skeptiska mot att privata aktörer ska konkurrera med den svenska staten. De har också visat en vilja att stoppa allt olicensierat spel med tydligare förbud, samtidigt som de vill förbättra möjligheterna för konsumenter att nyttja fler erbjudanden i Sverige. I det långa loppet anser de att tillvägagångssättet ökar kanaliseringen, i synnerhet då det inte skulle finnas lika många incitament att besöka utländska casinon.

Sverige får nya statsråd som ansvarar för spel för pengar

Regeringen presenterade nyligen tre ansvariga ministrar för Finansdepartementet. Dessa personer är:

  • Elisabeth Svantesson: Finansminister
  • Erik Slottner: Civilminister
  • Niklas Wykman: Finansmarknadsminister

Här ser vi också en stor skillnad gentemot den föregående regeringen där endast en person ansvarade för spelpolitiken.

Vad den nya regeringen vill åstadkomma gällande spel

I det stora hela tycker vi endast att en högerledd regering är positivt för Sverige, framförallt då Moderaternas motion Spelmarknadspolitik inkluderar följande:

”Moderaterna värnar både dem som finner nöje i spel och bejakar möjligheterna att kunna spela på en sund och reglerad spelmarknad där alla aktörer har samma förutsättningar. Vi värnar samtidigt de som av olika anledningar befinner sig i riskzonen för spelmissbruk.”

Denna mening skiljer sig väsentligt från hur Socialdemokraterna såg på frågan. Nu gäller istället lika förutsättningar för alla inblandade, samtidigt som de som tycker om att spela för pengar ska ha bättre möjligheter till det.

Moderaternas förslag i motionen Spelmarknadspolitik finner du här nedan:

  • Svenska Spel ska delas upp i två bolag för att minska statens inblandning inom konkurrensen på marknaden.
  • Staten ska sälja av den konkurrensutsatta delen av Svenska Spel.
  • Staten ska inte längre vara med i ATG:s styrelse.
  • En översyn av förordningsmöjligheterna ska genomföras för att förhindra hastiga begränsningar inom spelpolitiken, exempelvis under en ny pandemi.
Skribent

Wille

38 årig fritidsledare som valt bort obekväma arbetstider och sadlat om helt som skribent. Har över fem års erfarenhet inom spelbranschen och online casino där jag mestadels skrivit casinorecensioner, slotrecensioner, samt nyheter och annat intressant som rör spel på nätet. Jag har även erfarenhet av produktartiklar, länktexter och SEO optimerade texter. Mig når ni på [email protected]
2022-10-19